RSS FeedFacebook

Outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników - delegowanie zrekrutowanego przez agencję i formalnie zatrudnionego w naszych strukturach personelu do pracy na rzecz Klienta, w miejscu i czasie przez niego wskazanym i na warunkach pracy określonych w porozumieniu z Klientem.

Rozwiązanie pozwala Kontrahentowi na elastyczny dobór określonej liczby pracowników w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na personel, związanego np. z sezonowością produkcji/sprzedaży, absencją pracowników wewnętrznych, nagłym zleceniem, organizacją akcji promocyjnej.

Delegowanie pracowników to również możliwość uzupełnienia swojej kadry w przypadku braku możliwości stworzenia nowych etatów w przedsiębiorstwie - jest traktowane wtedy jako tzw. zatrudnienie zewnętrzne - bowiem zatrudnieni przez agencję nie tworzą nowych etatów w jednostce Klienta do której są oddelegowani, a ich praca na rzecz podmiotu współpracującego z agencją Impulson jest rozliczana za pomocą faktur VAT.

slider 1

Kontakt dla Klientów

Kontakt dla Klientów

Newsletter

Oferty pracy na Twój mail.